top of page

Winkelbeleid

Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de klant (hierna te noemen "u") bij YESFIT Sportswear, hierna te noemen "YESFIT Sportswear", "ons" of "wij", via de YESFIT Sportswear-website, de mobiele website of telefonisch (gezamenlijk "www.yesfit.shop" genoemd).
Bestellingen betaald met iDEAL kunnen worden gedaan vanaf 16 jaar en ouder. Het feit dat er op enig moment producten of diensten worden aangeboden op www.yesfit.shop garandeert niet dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment terug te trekken.
We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op je bestelling is de versie die op het moment van het plaatsen van je bestelling op www.yesfit.shop staat.

YESFIT Sportswear wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken, moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. U begrijpt en stemt ermee in (i) geen communicatie of inhoud te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden of promoten die schadelijk kan zijn of een nadelige invloed kan hebben op ons bedrijf, onze producten of diensten; (ii) handelen op een manier die al dan niet een apparaat gebruikt dat andere gebruikers beperkt, schaadt, belemmert of verhindert om de website te gebruiken of ervan te genieten, of de veiligheid van de website aantast, of (iii) geen apparaat gebruikt of probeert te gebruiken elke motor, software, tool, agent of ander apparaat of mechanisme (inclusief, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agenten) om door de website te navigeren en te zoeken, of om inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om de toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en het account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

Betaalmethoden

Creditcard of bankpas 

U kunt bij het bestellen uw betalingsgegevens invoeren en een geldige creditcard of betaalpas (met VISA- of Mastercard-logo) gebruiken. Het betreffende bedrag wordt direct gereserveerd op uw creditcard/betaalpas en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. YESFIT Sportswear behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/betaalpas te controleren, evenals de kredietlimiet ten opzichte van het orderbedrag en of de adresgegevens van de koper correct zijn. Op basis van deze controles kunnen wij een bestelling weigeren.

 

iDeal

Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar uw bank om de betaling af te ronden. U heeft de mogelijkheid om via iDeal te betalen als u gebruik maakt van internetbankieren. Uw betaling wordt direct van uw rekening afgeschreven.

Offline betalingen

Offline betalen is alleen mogelijk als je ervoor kiest om je pakket op te halen bij onze YESFIT sportfaciliteit aan de Molenmakershoek 70, 7328 JK Apeldoorn, Holland.

Aansprakelijkheid

Deze voorwaarden beperken of sluiten de aansprakelijkheid van YESFIT Sportswear niet uit als het gaat om zaken die wij onze aansprakelijkheid wettelijk niet kunnen beperken of uitsluiten.

YESFIT Sportswear aanvaardt aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze werknemers of vertegenwoordigers. We proberen aansprakelijkheid niet uit te sluiten als gevolg van bedrog door onze werknemers of vertegenwoordigers. In het geval van een schending van deze voorwaarden zijn wij alleen aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.

YESFIT Sportswear is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend gevolg zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals winstderving of verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting onder deze Voorwaarden, als een dergelijk falen de gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, nucleaire ongevallen en terroristische activiteiten.

Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor verlies of schade die voortvloeit uit uw bestelling op www.yesfit.shop is beperkt tot het totale bedrag van uw bestelling.

Kleuren en afmetingen

Wij doen er alles aan om de eigenschappen van onze producten, inclusief samenstelling en kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Welke kleur je ziet, hangt af van verschillende factoren: schermkwaliteit, app-versie, computersysteem, enz.

 

De afmetingen van de artikelen op www.yesfit.shop zijn slechts benaderende waarden. Ze zijn bedoeld om u een idee te geven van het model of de pasvorm van dat specifieke artikel en garanderen niet de werkelijke afmetingen van het artikel dat u ontvangt. De uiteindelijke afmetingen van een artikel kunnen variëren, afhankelijk van het materiaal dat voor de productie is gebruikt.

Garantie

Indien de door u gekochte artikelen gebreken vertonen, zal YESFIT Sportswear volledig voldoen aan de wettelijke garantiebepalingen. Indien u een klacht heeft over evidente materiaal- of fabricagefouten in door ons geleverde goederen, inclusief transportschade, dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door de goederen zo spoedig mogelijk samen met het voorbedrukte retourformulier te retourneren.

Overhandigen

YESFIT Sportswear behoudt zich het recht voor om eventuele betalingsvorderingen [inclusief eventuele betalingsvoorwaarden] in verband met de levering van goederen aan een derde partij over te dragen of over te dragen.

Onschendbaarheid

Als een deel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, algemene handelsmerken en auteursrechten op www.yesfit.shop op www.yesfit.shopen bij YESFIT Sportswear of licentiegevers. Ieder van www.yesfit.shop of de inhoud daarvan, inclusief het geheel van kopiëren van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commando gebruik is verboden zonder opgenomen van YESFIT Sportswear.

bedrijfsinformatie

YESFIT Sportswear
1e wormenseweg 453

7333 GV Apeldoorn

Holland

Kamer van Koophandelnummer : 69835012

BTW  : NL219681995B01
Contactpersoon: info@yesfit.shop

bottom of page